Waarom de artikelen?

 

Men hoort van alle kanten dat er een nieuw internationaal recht op abortus zou bestaan.

 

Degenen die dit bericht ontvangen zijn mensen die de macht hebben om de wetten op abortus te veranderen: parlementariërs, juristen, rechters, enz.

 

Degenen die dit bericht overbrengen zijn invloedrijke mensen en instanties; personeelsleden van de Verenigde Naties, specialisten over de mensenrechten, rechters enz.

 

Wat zij zeggen is onjuist. Geen enkel verdrag van de Verenigde Naties stelt da abortus een mensenrecht is.

 

En nochtans, wint dezebewering overal terrein in de wereld. Het Hooggerechtshof van Columbia heeft de wetgeving van het land over abortus veranderd op basis van deze valse bewering. Vele anderen overwegen om dit na te doen.

 

De Artikelen van San José zijn daar om u het bewijs te leveren dat dit recht niet bestaat. De Artikelen werden door een groep van 31 specialisten in internationaal recht, internationale betrekkingen, internationale organisaties, volksgezondheid, wetenschap/geneeskunde en overheidswerking opgesteld. Men telt onder de ondertekenaars hoogleraren recht, filosofen, parlementariërs, ambassadeurs, specialisten in de mensrechten en vertegenwoordigers van de algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

 

De Artikelen van San José dienen eveneens om aan te tonen dat het ongeboren kind reeds onder de bescherming van de mensenrechten staat en dat de regeringen dit reeds in bescherming zouden moeten nemen door het internationale recht in werking te stellen.

 

Wij hopen dat de deskundigen over heel de wereld een exemplaar van de Artikelen van San José op hun bureau zullen plaatsen om dit getuigenis van specialisten te kunnen aanbieden de volgende keer dat zij deze valse bewering zullen horen.

 

Wij hopen eveneens dat de Artikelen van San José weldra in rechtsbladen, parlementaire resoluties en in de debatten van de algemene Vergadering van de Verenigde Naties hun intrede zullen doen.

 

Tenslotte hopen wij vurig dat de regeringen zullen beginnen het recht zullen gaan gebruik om naar de bestaande internationale wetgeving te verwijzen om het ongeboren kind te beschermen tegen abortus.

 

Degenen die vals verzekeren dat er een nieuw internationaal recht op abortus bestaat hebben al te lang het woord gehad.

 

De Artikelen van San José ontnemen hun dit woord.